Otvorena predavanja iz filozofije, nauke i umjetnosti

Svakom razumnom čovjeku postaje očigledno u kojoj mjeri stare institucije počinju da propadaju i bivaju potisnute novonastalim ideološkim strujama. Akademska institucija ovdje nije izuzetak. Štaviše, zbog svojih osnovnih načela, ona predstavlja najveću prepreku za institucionalizaciju tih ideoloških težnji, ali, kako se čini, univerziteti i škole sve više popuštaju pod ovim pritiscima. Ovo je problem koji sam detaljno izložio u svom radu Destruktivni uticaj posthumanističke semiotičke ideologije na akademiju kao arhetipni entitet, gdje sam, na osnovu detaljnog izlaganja, izveo zaključak da je jedini način da se originalna, platonska, institucija akademije očuva taj da se izbjegne „ptolomizacija“ problema, odnosno njegovo rješavanje u okviru postojećeg sistema, te da se formalna institucija napusti, a učesnici individualno vrate njenim korijenima.

Dakle, ponešto paradoksalno, kako bi se očuvao akademski ideal, čovjek mora da napusti formalizovanu karikaturu te institucije, te se posveti akademskim naporima samostalno i nezavisno. Ovo, naravno, podrazumijeva pedantnost u ličnom usavršavanju, istraživanju i učenju, ali i onaj edukativni aspekt akademije. Iz tog razloga, neophodno je utjeloviti taj osnovni princip prenošenja znanja, pa sam, vodeći se time, i započeo ovaj projekat.

Ova otvorena akademija, praktično realizovana kroz moja Otvorena predavanja iz filozofije, nauke i umjetnosti, je pokušaj povratka tim osnovnim načelima. Onog dana kada sam odbranio doktorsku tezu, rečeno mi je da uz tu titulu dolaze i određene obaveze, ali, čini se, da se ta odgovornost, barem u svom suštinskom značenju, naširoko zanemaruje. Obaveza jednog doktora nauka prema akademiji nije da prati pravila i služi dogmama, već da čuva i njeguje njena osnovna načela: slobodan govor, odgovornost ka istini i ličnom i kolektivnom usavršavanju, na naučnom, kulturnom i etičkom nivou. Kako stvari stoje, to nije moguće uraditi unutar okvira trenutnog ideološkog aparata, pa zbog toga, ovu odgovornost preuzimam odlukom da sačinim otvorenu akademiju u kojoj mogu, bez pritisaka i prisile, svoje znanje da prenosim dalje, te da pomognem upravo onima koji vrednuju ista načela da iskažu i ispune svoj intelektualni potencijal.

Mladom i radoznalom čovjeku, onome koji je istinski željan znanja i napretka i koji još uvijek njeguje vjeru u transcendentalno dobro, treba udahnuti nadu u to da ga čovjek nije napustio i da ne stoji sam zagledan u praznilo. Akademija nije mjesto, nije zgrada ili zdanje od cigle, nju ne čine ni oni koji imaju u rukama papir sa naslovom „diploma“, niti oni željni da ga dobiju u ruke. Akademija je princip, ideja, načelo i ideal odgovornosti ka istini, ispoljen kroz diskusiju, istraživanje, razmjenu ideja, i želju za napretkom, kako naučnim tako i kulturnim.

Ovim projektom imam namjeru da iskažem i utjelovim upravo te principe odanosti istini i težnji za ličnim i kolektivnim unapređenjem. Kao neko ko se decenijama bavi naukom i umjetnošću, pisanjem i filozofijom, komponovanjem, slikarstvom, fizičkim vještinama, kao doktor nauka u oblasti elektrotehnike, kao neko ko je godinama radio sa talentovanim učenicima, takmičarima i studentima, imam odgovornost da stečeno znanje i iskustvo prenesem svakom studentu, bio on mlađi ili stariji, manje ili više kvalifikovan, koji strijemi ličnom usavršavanju i razvijanju, u naučnom i kulturnom smislu. Ova otvorena akademija je poziv svakome sa akademskom aspiracijom na učenje, istraživanje, diskusiju i razmjenu ideja, nevezanom za lokacije, diplome, novac ili ispite, sa ciljevima ličnog i kolektivnog napretka i odgovornosti ka čovjeku i istini.

Koliko je u mojoj moći, obrađujem teme iz unije filozofije, nauke i umjetnosti, bez ustručavanja od zadiranja duboko u specifičnosti. Ovaj poduhvat ima za cilj da izgradi renesansnog čovjeka, polihistora savremenog doba, pa tako razrađujem, istražujem, razvijam, stvaram i prezentujem različite materijale namijenjene upravo onima koji strijeme ka tome da postanu homo universalis. Naravno, savremen čovjek za života teško može da dosegne taj cilj, ali sam put je vrijedan truda, barem utoliko što odiše smislom.

Zavisno od prilika, predavanja organizujem na različitim lokacijama, na otvorenom kad god je to moguće, a termine okupljanja oglašavam unutar odgovarajućih javnih socijalnih grupa i kanala. Kroz ove kanale, učesnici mogu da predlažu buduće teme za analizu, kontaktiraju me u vezi sa vlastitim radovima, za mentorsku pomoć i bilo koji drugi vid akademski relevantne diskusije. Za oglašavanje termina i tematike predavanja, diskusiju i pitanja, dostupan je odgovarajući Discord server.

Dodatni detalji u vezi sa organizacijom i metodologijom održavanja predavanja nalaze se na sljedećoj lokaciji: Otvorena predavanja iz filozofije, nauke i umjetnosti.

Obavještenja i tekuće informacije

Tekuća tema: Tehnike mašinskog učenja i njihova primjena na socijalnim platformama

Tekuće oblasti: Etika, semiotika, mašinsko učenje, enantiodromija, operantsko uslovljavanje, epistemički relativizam

Lokacija: Amfiteatar-2 Univerziteta Apeiron

Raspored: Četvrtkom od 18.00, sa početkom 31. marta 2022.

Discord server: Otvorena akademija